Süzme bal ile petek bal arasındaki farklar nelerdir?

Süzme bal ile petek bal arasındaki farkların neler olduğunu Buram Bal’ın Almanya’daki yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde bu yazımızda derlemeye çalıştık. Burambal (Buram Honig) bünyesinde çalışan gıda mühendislerince süzme bal ile petek balı birbirinden ayıran özelliklerin neler olduğu konusunda oldukça önemli bilgiler edindik. Buram Bal’ın Berlin ağırlıklı olmak üzere Avrupa’da önde gelen bir bal firması olması bu konudaki uzmanlığı genelde bal tüketicilerini özelde ise Buram Bal (Buram Honey) tüketicilerini yakından ilgilendirdiği kanaatindeyiz. Bu nedenle Burambal yetkililerince verilen bilgileri süzme bal ile petek bal çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak adına oldukça önemli buluyoruz.

Bal elde edilme biçimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Balın elde ediliş şekline göre farklılıklar göstermesi sonucunda bal, petek bal, petekli bal, süzme bal, sızma bal, fitre edilmiş bal, pres balı gibi çeşitli şekillere göre tasnif edilmektedir. Bunlardan en bilinenleri ise petekli bal ya da petek bal ile süzme bal çeşitleridir. Bu iki bal çeşidi arasındaki farklar ise çoğu zaman bal tüketicileri tarafından merak edilmektedir. İşte o buram buram lezzetiyle süzme bal ile petek bal arasındaki farklar:

Biçimleri Farklıdır

Bal arıları üretmiş oldukları balları kovan içerisindeki peteklere depolarlar. Arıların petek içerisine depoladıkları balın herhangi bir işleme tabi tutulmadan satılmasına petekli bal denir. Petekli balların üzerindeki sır tabakası kaldırıldıktan sonra balın süzülmesi yöntemiyle elde edilen bala ise süzme bal adı verilir.

Burambal-eylulTR

Kalite Kontrol İşlemleri Değişkenlik Gösterir

Süzme ballar üzerinde kalite kontrol işlemlerinin yapılması oldukça kolaydır. Süzme ballar homojen bir yapıya sahip oldukları için bu balların içeriği kolaylıkla kontrol edilebilir ve içeriğinde katkı maddesinin ya da kalıntı maddenin bulunup bulunmadığı tespit edilebilir. Buna karşın petekli ballarda kalite kontrol işlemleri yapmak ise oldukça zordur. Petekli ballarda homojen bir karışım elde etmek mümkün olmadığından dolayı bu zorluk baş gösterir.

Süzme Bal Mı, Petek Bal Mı Daha Doğal?

Bu soruya yanıt vermek oldukça zordur. Genel inanış petekli balların daha doğal olduğu yönündedir ancak bu inanış yanlıştır. Süzme bal daha doğaldır şeklindeki bir önerme de yanlış bir önermedir. Her iki bal türü için de katkı maddesi kullanılabilmektedir. Bundan dolayı petek bal daha doğaldır ya da süzme bal daha doğaldır gibi bir önerme söz konusu olamaz.

Es können keine Kommentare abgegeben werden.